Image of Bộ luật dân sự năm 2015.

Text

Bộ luật dân sự năm 2015.Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều điểm mới được bổ sung, giải quyết nhiều vấn đề tồn tại của xã hội thời gian qua.


Tình trạng

No copy data


Detail Information

Bộ sách
-
Môn loại
347.597 002 632
Nhà xuất bản Chinh tri su that : Hà Nội.,
Mô tả vật lý
14,5 x 20,5
Ngôn ngữ
English
ISBN/ISSN
9786045721223
Số phân loại DDC
347.597 002 632
Loại nội dung
-
Loại phương tiện
-
Carrier Type
-
Lần xuất bản
2017
Chủ đề
Ghi chú
Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available


Tệp tin đính kèmInformation


CHI TIếT BảN GHI


Quay trở lạiXML DetailCite this