Contact Information

Address :
284 Lê Văn Qưới, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Phone Number :
(+84)28 3636 0124

Opening Hours

Monday - Friday :
Open : 08.00 AM
Break : 12.00 - 13.30 PM
Close : 17.30 PM

Collections

Chúng tôi có các tài liệu số về chuyên ngành luật.


Information


Mục lục trực tuyến - Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm nhanh tài liệu